De laatste tijd zijn er (gelukkig) steeds meer geluiden omtrent duurzaamheid die verder gaan dan het vraagstuk over geld. Belangrijk om te zien is dat als we nu investeren met elkaar (bedrijfsleven en inwoners) in maatregelen waarvan we met elkaar hopen dat ze helpen de klimaatverandering af te remmen / positief te beïnvloeden de wereld er eigenlijk vooral op vooruit kan. Schonere lucht door minder uitstoot, meer groen, hopelijk toename biodiversiteit, de groei van de circulaire economie, hergebruik, technische uitvindingen die ons leven aangenamer maken, meer fietspaden, gezonder eten (men gaat zich fitter voelen en wordt ouder) etc. etc. Vooral voordelen. Niet gedacht vanuit kosten en problemen, maar vanuit kansen zien en die pakken. ‘Beautiful world’ zou ik zeggen!

Natuurlijk valt het niet mee. niets zo moeilijk al veranderen. De meesten van ons hebben ideeën over de eigen toekomst en werken daar naartoe. Als er dan ineens spreekwoordelijk roet in het eten gegooid wordt, is dat even schakelen.

De truc is mijns inziens het loslaten van oude denkwijzen, de creativiteit laten opkomen en kijken naar zakelijke kansen; een gezonde balans tussen hart en hoofd. Dan wordt geld weer een middel in plaats van een doel. Laten we deze weg bewandelen!

Aardig artikel uit Trouw 14 februari 2019: Investeringen in groene technologie en hernieuwbare energie leveren het komende decennium ook economische groei op, laten nieuwe, deze week bekendgemaakte berekeningen voor de Europese Unie zien.