DE VANDAAG SUSTAINALISE AANPAK 1. INVENTARISATIE 2. AGENDABEPALING 3. NULMETING 4. IMPLEMENTATIE 5. OP DE AGENDA HOUDEN