Privacy

Dit is de privacyverklaring van Vandaag Advies & Innovatie inzake de website nu-vandaag.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Vandaag Advies & Innovatie.

Vandaag Advies & Innovatie respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Vandaag Advies & Innovatie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vandaag Advies & Innovatie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens en gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Vandaag Advies & Innovatie, vragen we u eventueel om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Vandaag Advies & Innovatie en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Vandaag Advies & Innovatie worden gebruikt om u te informeren over Vandaag Advies & Innovatie producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Vandaag-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Vandaag Advies & Innovatie. Binnen Vandaag Advies & Innovatie hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Vandaag Advies & Innovatie.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Vandaag Advies & Innovatie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.