Nu we zien dat door de lock-downs in de diverse landen de leefomgeving veel schoner is en (tenzij ik het me verbeeld) er ook in het westen van Nederland veel meer sterren te zien zijn en er veel minder (geluid)ruis in de lucht hangt, is het niet meer dan logisch dat er bij velen van ons de vraag opkomt hoe we deze ervaring kunnen gebruiken en direct bij het herstarten van de economie een duurzame slag kunnen versnellen in plaats van terug te vallen op de oude aanpak. Vandaag (14 april) stond in een van de Nederlandse kranten dat we in een maand ons gedrag sneller hebben aangepast dan gedacht (Coronamaatregelen) en dat werken en vergaderen enorm veel sneller is ingeburgerd. Hopelijk komen er van zowel de overheid als het bedrijfsleven en burgers werkbare initiatieven, want blijkbaar is het makkelijker dan we denken! Een mooi voorbeeld is het Manifest ondertekend door 170 Nederlandse wetenschappers. Voor wat betreft mijn vakgebied: laten we duurzaamheid doorvoeren, door bijvoorbeeld als bedrijf de sociale aspecten door te blijven zetten en niet alleen in tijden van crisis; dus structureel bij blijven dragen aan sociale projecten. Of de marketing-p van product en de p van plaats serieus aan te passen; meer lokaal ondernemen en produceren en kijken waar producten meer circulair kunnen worden gemaakt. Dat geeft extra positieve energie in de ontwikkeling en uitvoering en versterkt het samen delen van een missie. En dat straal je als bedrijf uit en geeft je voorsprongen. Niet als marketing-saus, maar met een intrinsieke drive. Dat betaalt zich uit en kunnen mooie communicatiemomenten omheen gebouwd worden. Want geld verdienen hoort erbij, maar de voldoening is minstens zo belangrijk. Zoniet belangrijker – want waarom werken we anders en wat willen we met ons bedrijf en leven bereiken en op terug kunnen kijken? De zogenaamde kroon op het werk!