Wat ik in mijn dagelijkse werkzaamheden tegenkom is dat ondernemers wel willen verduurzamen, maar veel projecten in de planvorming stagneren. Aan enthousiasme ontbreekt het zelden.

Steeds meer zie ik om mij heen dat het maken van kleine stappen veel voldoening geeft en meewerkt aan het duurzame imago. Uiteraard niet als green washing, maar oprecht gedreven iets te doen. Dat geeft de meeste voldoening; je draagt zelf iets bij. Het laat zien dat het soms eenvoudiger is dan je zou denken en geeft energie om te voelen dat je wat bijdraagt in dit hele proces. We weten diep van binnen dat we iets moeten doen in verband met de klimaatverandering.

En je ziet ook hoe het intern mensen motiveert. Vaak kunnen vrij eenvoudig (energie)stappen gemaakt worden of gewerkt worden aan bijvoorbeeld minder afval en CO2 uitstoot in de keten. Zoals door het kiezen van partners in de keten die ook gedreven zijn en iets toevoegen.

Een mooi voorbeeld daarvan vind ik partijen in de transportsector, zoals Kuehne + Nagel die er voor kiezen hun wagenpark te verduurzamen (zie dit artikel). Als je een bedrijf hebt dat veel goederen laat vervoeren kun je er voor kiezen om met een traditionele partij te blijven werken die op diesel blijft rijden, of een partij die de vloot verduurzaamt.

Kleine stappen met een behoorlijke impact kom ik ook tegen bij de verduurzaming van huizen, een initiatief waar ik lokaal bij betrokken ben en we een weg vinden om steeds meer mensen te betrekken. Je kunt in je huis beginnen met eenvoudige zaken die meer comfort geven en ook de energierekening omlaag brengen. Ook dat geeft positieve energie: je doet actief mee en smaakt naar meer!

Het begint bij het zetten van duurzame doelen en voldoening is de beloning.