Aan (vrije) publiciteit geen gebrek bij het initiatief van Energiek Velsen. Voor mij persoonlijk niet zo belangrijk dat ik in de krant sta, maar voor het initiatief wel van belang. In dit artikel in de IJmuider Courant met mede-bestuurder Frank Cornet. Hoe meer mensen het lezen en aansluiten, hoe dichter we bij de invulling van de missie komen: Samen Velsen duurzaam maken. De foto is genomen voor het Pieter Vermeulen museum in Driehuis, waar we met de coöperatie 8 zonnepanelen op het dak hebben gelegd. In het museum een display met daarop de opwek en andere gegevens. Goed om de jeugd die er komt te laten zien hoe dat werkt en het dichterbij te brengen.