Met veel interesse zag ik de aflevering van De Monitor over de 85 miljoen recyclebare bekers van de overheid die in de keten niet gerecycled blijken te worden, ondanks afspraken dat dit zou gebeuren. Gelukkig staat duurzaam bij veel bedrijven en inwoners op een belangrijke plaats vandaag de dag. Sinds ik in 2006 bij een van de eerste projecten op dit vlak betrokken raakte is er veel veranderd en zeker in de bewustwording. Bij een van mijn klanten (Xpol – sierteelt) ben ik van dichtbij betrokken bij het verduurzamen van de keten. Dat begint bij het stellen van doelen en uiteraard ook de manier van het communiceren, zowel intern als extern. Een mooi proces om deel van uit te mogen maken en ook om te zien hoe er stappen gemaakt worden. Je ziet dat veel bedrijven binnen de ketens wel willen, maar nog niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Jammer. Maar tegelijkertijd goed dat een programma als Monitor hier de aandacht op vestigt en er dus van buitenaf druk uitgeoefend wordt. Dat werkt weer mee aan de bewustwording. Gelukkig gaat er in de praktijk ook veel goed en het blijft een groeiproces, wat hoort bij vernieuwingen. Interessante en dynamische tijden!